Znamenitosti:
Od mnogih znamenitosti koje krase Herceg Novi ovdje ćemo izdvojiti samo par. Ostale pronađite na aplikaciji.
Tvrđava Forte Mare
Tvrđava Forte Mare

Forte Mare (morska tvrđava) je građena u periodu izmedu 14.-17. vijeka, restaurirana 1833. godine, a od 1952. godine adaptirana je u ljetnji bioskop, kasnije i u diskoteku. Inače, tvrđava je građena na čvrstim stijenama, nad samim šetalištem, a u zidinama postoje vrata - prolaz od morske obale do vrha tvrđave.

Sa gornje strane tvrđave nalaze se "MORSKA VRATA" (Porta di mare), sa sačuvanim elementima utvrđenja iz bosanskog perioda.samo par.
Tvrđava Kanli Kula
Tvrđava Kanli Kula

Kanli kula potiče iz turskog doba (16. vijek), bila je zatvor (otuda njeno ime na turskom jeziku i znači "krvava kula"), a 1966. godine je rekonstruisana i adaptirana u jednu od najljepših ljetnih pozornica na Jadranu sa nešto preko 1000 mjesta, mada, po potrebi, može da primi i preko 1500 posjetilaca. Na južne zidine ove tvrđave naslanjaju se tzv. "Magareća vrata", koja su otvorili Austrijanci u 19. vijeku.
Sat Kula
Sat Kula

Sat kula (Sahat kula - Tora) je podignuta 1667. godine po naredbi Sultana Mahmuda. Za vrijeme turske vlasti ovo su bila glavna gradska vrata. U prolazu kroz Sat kulu nalazi se skulptura majke Božije (nazvana "CRNA BOGORODICA", jer je rađena od nagorjelog drveta, i spomen obilježje osnivaču Tvrtku I Kotromaniću, koje je u vidu bareljefa izradio Afran Hozić, iz Sarajeva.
Stari gradski sat na ovoj kuli je tek 1995. godine zamijenjen novim - električnim, kojeg je poklonio Zemun, grad prijatelj Herceg Novog.
Tvrđava Forte Mare
Tvrđava Forte Mare

Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vrijeme turske vladavine u 15. vijeku, ali je svoj današnji izgled dobila po Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vrijeme svoje jednogodišnje vladavine gradom. Prvobitno ime joj je bilo tvrđava "Gornji grad".

Sadašnji oblik je dobila u vrijeme druge Turske vladavine u 16. vijeku. Nalazi se na sjeverozapadnoj strani grada, na brežuljku Bajer, na visini od oko 17 metara.
Manastir Savina
Manastir Savina

Manastir Savina napravljen je u bujnoj mediteranskoj vegetaciji na jednom od najlepših delova severne crnogorske obale. Manastir se sastoji od tri crkve: Mali hram Uspenija Presvete Bogorodice, Veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice i Hram Svetog Save po kome je i manastir dobio ime.

Mali hram Uspenija Presvete Bogorodice je veoma mali, samo deset metara dugačak i šest metara širok. Najverovatnije potiče iz 1030. godine, mada je najstariji zapis u kome se manastir spominje i iz 1648. godine. Njegova obnova započeta je krajem 17. v, dolaskom izbeglih monaha iz manastira Tvrdoš (Hercegovina), a završena je 1831. godine.
Muzej u Herceg Novom
Muzej u Herceg Novom

Zavičajni muzej je osnovan 1949. godine, a otvoren 1953. godine. Sama zgrada u kojoj se nalazi Muzej sagrađena je prije više od 150 godina, a zadužbina je jednog od gradonačelnika Herceg Novog - Mirka Komnenovića (1870. - 1941.) i njegove supruge Olge.
Znamenitosti:
Od mnogih znamenitosti koje krase Herceg Novi ovdje ćemo izdvojiti samo par. Ostale pronađite na aplikaciji.
Tvrđava Forte Mare
Tvrđava Forte Mare

Forte Mare (morska tvrđava) je građena u periodu izmedu 14.-17. vijeka, restaurirana 1833. godine, a od 1952. godine adaptirana je u ljetnji bioskop, kasnije i u diskoteku. Inače, tvrđava je građena na čvrstim stijenama, nad samim šetalištem, a u zidinama postoje vrata - prolaz od morske obale do vrha tvrđave.

Sa gornje strane tvrđave nalaze se "MORSKA VRATA" (Porta di mare), sa sačuvanim elementima utvrđenja iz bosanskog perioda.samo par.
Tvrđava Forte Mare
Tvrđava Forte Mare

Španjola je tvrđava čija je gradnja započela za vrijeme turske vladavine u 15. vijeku, ali je svoj današnji izgled dobila po Špancima, koji su je obnovili, kao i neke druge gradske tvrđave, i nastavili sa njenom gradnjom za vrijeme svoje jednogodišnje vladavine gradom. Prvobitno ime joj je bilo tvrđava "Gornji grad".

Sadašnji oblik je dobila u vrijeme druge Turske vladavine u 16. vijeku. Nalazi se na sjeverozapadnoj strani grada, na brežuljku Bajer, na visini od oko 17 metara.
Tvrđava Kanli Kula
Tvrđava Kanli Kula

Kanli kula potiče iz turskog doba (16. vijek), bila je zatvor (otuda njeno ime na turskom jeziku i znači "krvava kula"), a 1966. godine je rekonstruisana i adaptirana u jednu od najljepših ljetnih pozornica na Jadranu sa nešto preko 1000 mjesta, mada, po potrebi, može da primi i preko 1500 posjetilaca. Na južne zidine ove tvrđave naslanjaju se tzv. "Magareća vrata", koja su otvorili Austrijanci u 19. vijeku.
Sat Kula
Sat Kula

Sat kula (Sahat kula - Tora) je podignuta 1667. godine po naredbi Sultana Mahmuda. Za vrijeme turske vlasti ovo su bila glavna gradska vrata. U prolazu kroz Sat kulu nalazi se skulptura majke Božije (nazvana "CRNA BOGORODICA", jer je rađena od nagorjelog drveta, i spomen obilježje osnivaču Tvrtku I Kotromaniću, koje je u vidu bareljefa izradio Afran Hozić, iz Sarajeva.
Stari gradski sat na ovoj kuli je tek 1995. godine zamijenjen novim - električnim, kojeg je poklonio Zemun, grad prijatelj Herceg Novog.
Manastir Savina
Manastir Savina

Manastir Savina napravljen je u bujnoj mediteranskoj vegetaciji na jednom od najlepših delova severne crnogorske obale. Manastir se sastoji od tri crkve: Mali hram Uspenija Presvete Bogorodice, Veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice i Hram Svetog Save po kome je i manastir dobio ime.

Mali hram Uspenija Presvete Bogorodice je veoma mali, samo deset metara dugačak i šest metara širok. Najverovatnije potiče iz 1030. godine, mada je najstariji zapis u kome se manastir spominje i iz 1648. godine. Njegova obnova započeta je krajem 17. v, dolaskom izbeglih monaha iz manastira Tvrdoš (Hercegovina), a završena je 1831. godine.
Muzej u Herceg Novom
Muzej u Herceg Novom

Zavičajni muzej je osnovan 1949. godine, a otvoren 1953. godine. Sama zgrada u kojoj se nalazi Muzej sagrađena je prije više od 150 godina, a zadužbina je jednog od gradonačelnika Herceg Novog - Mirka Komnenovića (1870. - 1941.) i njegove supruge Olge.

Naši prijatelji:
Biraj grad:
Biraj grad:
Naši prijatelji: